Нашата мисия

Глобална общност, обединена от съпричастност и споделена човечност.

Нашата визия

Да насърчим личностното израстване, активното гражданство и междукултурното разбирателство чрез развиване на устойчивост и борба с апатията.

Присъединете се

Присъедини се към нас в вдъхновяването на хората и ангажирането на общностите да предприемат действия и да преодолеят културните различия. Стани доброволец! Разгледай нашите отворени покани!

Умът, веднъж разтегнат от нова идея, никога не се връща към първоначалните си измерения.

За нас

Сдружение Зарика е създадено през 2022 г. от екип от младежки работници, НПО професионалисти, филантропи и педагози в България. Организацията осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в принос за развитието на деца, младежи и възрастни от България, Европа и други страни по света чрез развиване на личностни качества и опит, социална и емоционална интелигентност, предприемчивост и инициативност и насърчаване на междукултурния и международен диалог, както и хуманитаризма.

Нашите ценности

Приобщаване: Възприемане на многообразието и създаване на приветлива и подкрепяща среда за всички хора, независимо от техния произход или идентичност.

Овластяване: Предоставяне на възможности и ресурси, за да се помогне на хората да развият своите умения, знания и увереност, за да могат да предприемат положителни действия и да направят смислен принос към своите общности.

Творчество: Насърчаване на иновативно и креативно мислене и изследване на нови идеи и подходи в неформалното образование.

Сътрудничество: Работа заедно с партньори, заинтересовани страни и доброволци за постигане на общи цели и увеличаване на положителното въздействие.

Отчетност: Прозрачност, отговорност и етика във всички дейности и подсигуряване, че организацията е отговорна към своите заинтересовани страни и общности.

Танцувай така, все едно никой не те гледа. Пей така, сякаш никой не те чува. Обичай все едно никога не са те предавали. Живей така, все едно земята е Раят.

Нашите проекти

Научете за нашите проекти и дейности на местно, регионално и международно ниво.

Прочети още…

Включете се

Искате ли да се присъедините към нас в нашата мисия да овластяваме умове и да трансформираме общности? Научете как можете да се включите и нека променим света заедно!

Прочети още…

Подкаст Зарика

Слушайте подкаста, в който интервюираме двигатели на промяната от цял свят (на английски език).

Прочети още…

Приключението

Защо основахме Зарика? Какви нужди и целеви групи обслужваме? Как искаме да променим света?

Прочети още…