Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 1 юни 2023 г.

Сдружение Зарика („ние“, „нашите“ или „нас“) се ангажира да защитава поверителността и личната информация на лицата, които посещават нашия уебсайт. Тази Политика за поверителност определя типовете информация, които ние събираме, как използваме и защитаваме тази информация и Вашите права относно Вашите лични данни. Като получите достъп до нашия уебсайт или го ползвате, Вие се съгласявате с условията на тази Политика за поверителност.

1. Информация, която събираме:

1.1. Лична информация: Възможно е да събираме лична информация, която доброволно предоставяте на нас, като например Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация, която избирате да предоставите, когато взаимодействате с нашия уебсайт.

1.2. Бисквитки и данни за използване: Нашият уебсайт може да използва бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да събира информация за Вашите дейности при разглеждане. Това може да включва Вашия IP адрес, тип на браузъра, операционна система, връщащи URL адреси и друга информация за начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт.

2. Използване на информацията:

2.1. Ние можем да използваме събраната информация за следните цели:

   а. Предоставяне и поддръжка на нашия уебсайт, включително персонализирани функции и съдържание.

   б. Подобряване и оптимизиране на нашия уебсайт, продукти и услуги.

   в. Комуникация с Вас, отговор на запитвания и предоставяне на поддръжка.

   г. Изпращане на промоционални материали, бюлетини или други маркетингови комуникации, ако сте се абонирали за тях.

   д. Организиране на местни и международни събития, както онлайн, така и офлайн.

   е. Създаване на образователни програми.

   ж. Отговор на всякакви запитвания, получени чрез формата за контакт.

   з. Обработка на поръчки и/или доставка на продукти и услуги, включително подаръци или платени такива.

   и. Прилагане на условията за използване и защита на правата, собствеността или безопасността на сдружение Зарика, нашите потребители или други лица.

   й. Съответствие със законовите задължения и приложимите правни норми.

2.2. Ще обработваме личната Ви информация само за целите, посочени по-горе и според позволеното от приложимите закони за защита на данните.

3. Споделяне и разкриване на данни:

3.1. Можем да споделяме Вашата лична информация с доверени трети страни, които ни помагат да управляваме нашия уебсайт или предоставят услуги на вас. Тези трети страни са задължени да поддържат поверителността и сигурността на Вашата лична информация и им е забранено да я използват за други цели.

3.2. Също така можем да разкрием вашата лична информация, ако сме задължени да го направим по закон или в отговор на валидни правни искания от обществени органи.

4. Запазване на данни:

4.1. Ще запазваме вашата лична информация само за периода, необходим да изпълним целите, описани в настоящата Политика за поверителност, освен ако не е необходим по-дълъг срок на съхранение, предвиден от закона.

5. Мерки за сигурност:

5.1. Прилагаме разумни мерки за сигурност, за да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване. Въпреки това, молим да имате предвид, че нито един метод на предаване през интернет или електронно съхранение не е напълно сигурен.

6. Вашите права:

6.1. Имате право да получите достъп, коригирате, обновите или изтриете Вашата лична информация. Ако искате да упражните някое от тези права или имате въпроси относно Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, използвайки предоставената информация по-долу.

7. Поверителност на децата:

7.1. Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 13-годишна възраст. Ние не събираме информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или законен представител и смятате, че вашето дете ни е предоставило лична информация, молим да се свържете с нас, и ще я премахнем незабавно от нашите записи.

8. Промени в Политиката за поверителност:

8.1. Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време. Всякакви промени ще бъдат публикувани на тази страница с актуализирана дата на влизане в сила. Поощряваме Ви да преглеждате тази Политика за поверителност периодично, за да сте информирани за нашите практики по отношение на поверителността.

9. Свържете се с нас:

9.1. Ако имате въпроси, опасения или заявки относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на:

Сдружение Зарика

Адрес на уебсайта: www.zarika.org

Имейл: contact@zarika.org

Ще положим всички усилия да отговорим на Вашите запитвания и да се справим с всякакви опасения своевременно и подходящо.

Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че сте прочели и разбрали тази Политика за поверителност и давате съгласието си за събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, както е описано по-горе.

Благодарим Ви, че отделихте време да прегледате нашата Политика за поверителност.