Подкрепяме

На тази страница ще намерите проекти, които Сдружение Зарика подкрепя като медиен партньор. “Values, Ideas and Stories from Youth ON stage – VISYON” е 24-месечен проект Еразъм+ KA3 European Youth Together, който има за цел да насърчи социалната и гражданска ангажираност на младите хора и да гарантира, че младите хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват пълноценно в обществото. Проектът се основава на 11-те европейски младежки цели (EYG) и е предназначен да подпомогне изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта (2019-2027 г.), като се фокусира върху нейните три основни области на действие: Ангажиране, Свързване и Овластяване. Тук са връзките към прессъобщенията. Екипът на финансирания по програма Еразъм+ международен проект VISYON е щастлив да обяви публикуването на Европейския младежки дневник – поредица от истории, родени в резултат…

Continue ReadingПодкрепяме

Как да разпознаем фалшивите новини?

Практическо ръководство и инфографика за откриване на фалшиви новини и заблуди онлайн Живеем във времена, в които критичното мислене е от решаващо значение. Затрупани с толкова много информация онлайн, как можем да разпознаем фалшивите новини? Искаме да споделим тази инфографика, която един от нашите партньори сподели с нас. Това е хубава кратка версия на подходи и стратегии, които можем да използваме, за да работим с новини, които консумираме. И така, как да разпознаем фалшивите новини? Помислете за източника - щракнете върху уебсайта, прочетете повече статии от него и научете каква е неговата мисия и каква е информацията за контакт. Четете отвъд - отвъд заглавията с примамка за кликания (кликбейт) може да има много повече за историята. Можете ли да откриете цялата история? Проверете автора - направете търсене…

Continue ReadingКак да разпознаем фалшивите новини?