Обучителен курс: Грижа за промяна

Какво?

Грижа за промяна е обучителен курс за младежки работници. Той ще се фокусира над развитието на умения за емоционална интелигентност и управление на конфликти.

Целта на този обучителен курс е да се намерят нови стратегии за подхождане към конфликтите, да се намали поларизацията и да се създаде повече емпатия в самите нас, както и в нашите общности. За постигането на тази цел ще се използват инструментите на ненасилствена комуникация, въплъщение и театър.

Социално-емоционалните умения се научават най-ефективно чрез практика и опит. Затова ще използваме експериментална методология, която съчетава игра, въплъщение, приложен театър и артистично изразяване, за да създадем запомнящо се и обучително преживяване.

Къде?

Мадрид, Испания

Кога?

От 25/03/2024 до 31/03/2024 (вкл. пътуване)

Кой?

Участници 20+ от България, Гърция,

Северна Македония, Италия, Испания, Португалия, Румъния

Обучителен курс Грижа за промяна

Защо?

Участниците в този курс ще има възможността да изследват ключови социално-емоционални компетенции като:

  • Самоосъзнаване
  • Управление на емоциите
  • Емпатия
  • Комуникационни и медиационни умения

Как?

Организация-домакин ➡️ Ла Савиа

Инфопакет

Форма за кандидатстване

⏳ Краен срок за кандидатстване ➡️ възможно най-скоро