Be the Change: Социално предприемачество в селските райони и малките градове чрез обучение на младежи

Проектът Be the Change е партньорски проект в малък мащаб по Еразъм+ KA210, и е един от дългосрочните проекти, които започнахме. Има за цел да насърчи социалното предприемачество в селските райони и малките градове. Този проект включва трима партньори, а именно Сдружение Зарика от България, Институт Аспира от Словения и Фондация ICAD от Полша и ще продължи една година.

Be the Change kick-off
Срещата за стартиране на проекта се проведе в Трбовле, Словения.

Основната цел на проекта е да образова младите хора относно социалното предприемачество и да ги оборудва с необходимите умения за иницииране и управление на социален бизнес. За да постигнат това, партньорите ще предприемат различни дейности, включително картографиране на социалните бизнеси в селските райони и малките градове в трите държави, разработване на методология и съдържание за онлайн образователен източник, организиране на програма за мобилност за млади хора на възраст 15-18 години и разпространение на резултатите от проекта чрез заключителна конференция и събития за разпространение.

Be the Change logo

Картографирането на социалните бизнеси в селските райони и по-малките градове ще ни помогне да идентифицираме потенциални казуси и да покажем въздействието на социалното предприемачество в тези райони. Тази информация също ще помогне при разработването на подходящо съдържание за образователния източник. Методологията и съдържанието на онлайн образователния източник ще бъдат съобразени с нуждите на младите хора и проектирани да бъдат интерактивни и ангажиращи.

Програмата за мобилност ще предостави уникална възможност на младите хора да се запознаят със социалното предприемачество и неговото практическо приложение. Пилотната фаза на образователния източник ще позволи на младите хора да изпитат от първа ръка предизвикателствата и възможностите на социалното предприемачество.

По време на 5-дневна мобилност, която ще организираме в Каварна, България, ще получим важна обратна връзка от нашата целева група, нашите бенефициенти. Освен това младите хора ще могат да общуват и да си сътрудничат с връстници от различни страни, като по този начин повишават своите междукултурни компетенции.

Заключителната конференция и събитията за разпространение ще послужат като платформа за разпространение на резултатите от проекта и споделяне на опита на партньорите. Конференцията също така ще даде възможност на заинтересованите страни да обсъдят потенциала за социално предприемачество в селските райони и малките градове и неговия принос за устойчивото развитие.

В заключение, целта ни проекта Be the Change е да бъде навременна и значима инициатива, която ще допринесе за насърчаване на социалното предприемачество сред младите хора в селските райони и малките градове. Фокусът на проекта върху онлайн образованието, картографирането на социалните бизнеси, програмата за мобилност и дейностите за разпространение се стреми да доведе до значителни резултати и въздействие.

Искате ли да се включите или да ни подкрепите? Чувствайте се повече от добре дошли да се свържете с нас!