Подкрепяме

На тази страница ще намерите проекти, които Сдружение Зарика подкрепя като медиен партньор.

VISYON project image

Values, Ideas and Stories from Youth ON stage – VISYON” е 24-месечен проект Еразъм+ KA3 European Youth Together, който има за цел да насърчи социалната и гражданска ангажираност на младите хора и да гарантира, че младите хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват пълноценно в обществото.

Проектът се основава на 11-те европейски младежки цели (EYG) и е предназначен да подпомогне изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта (2019-2027 г.), като се фокусира върху нейните три основни области на действие: Ангажиране, Свързване и Овластяване.

Тук са връзките към прессъобщенията.

Екипът на финансирания по програма Еразъм+ международен проект VISYON е щастлив да обяви публикуването на Европейския младежки дневник – поредица от истории, родени в резултат на общите усилия на местни групи от младежи в цяла Европа. Дневникът служи като доказателство за активната ангажираност на младите хора в дискусията, свързана с 11-те европейски младежки цели. Европейският младежки дневник е документ, който представя гласовете на 267 млади европейци, целящи както да оценят ефективността на политиките, ориентирани към изпълнението на 11-те младежки цели, така и да предложат насоки за тяхното подобрение.

Дневникът е достъпен тук.