Младежки обмен – EuroYouthVoice

Какво?

Сдружение Зарика има удоволствието да сподели с вас един чудесен младежки обмен по темата за предстоящите европейски избори, чийто домакин е нашата партньорска организация MIHI Латвия.

Проектът EuroYouthVoice има за цел да възобнови интереса на младите хора към гражданските и демократичните процеси в Европа, което води до осъзнаване на важността на участието в европейските избори през 2024 г. и популяризирането му в техните общности.

Младите хора, често считани за лидерите на утрешния ден, не представляват само един сегмент от електората; те са самият пулс на нововъзникващите тенденции, идеи и динамиката зад обществената промяна. През последните години сме свидетели на нарастващото влияние на младите активисти и тяхната способност да привличат международното внимание по критични въпроси, от изменението на климата до социалната справедливост. Техните енергия и идеалистична природа ги правят мощна сила.

И все пак въпреки потенциалното им влияние, младите хора исторически имат по-ниска избирателна активност на европейските избори в сравнение с по-възрастните групи. Тази разлика между техния капацитет за промяна и тяхното участие в изборите може да доведе до политики, които може да не отразяват стремежите и опасенията на значителна част от населението.

Къде?

Сигулда, Латвия

Кога?

От 02/04/2024 до 10/04/2024 (вкл. пътуване)

Кой?

6 участници от България (2 участници 18-30 +3 участници 18-25 + 1 лидер на групата 25+)

Защо?

Проектът ще:

  • Подчертае как младите хора могат да оформят своите национални и европейски процеси на вземане на решения.
  • Култивира критично мислене сред участниците в техния подход към информацията, предавана онлайн.
  • Стимулира креативността на участниците, за да инициират дигитални кампании, насърчаващи участието в европейските избори през 2024 г.

Как?

Организация-домакин ➡️ MIHI Latvia

Инфопакет

⏳ Краен срок за кандидатстване ➡️ 23-ти февруари, 2024