Младежки обмен – Ruraland

Какво?

Сдружение Зарика има удоволствието да сподели с вас един невероятен младежки обмен по темата за живота в селските райони, който се организира от нашата партньорска организация Cilento Youth Union.

Основната цел на Ruraland е да създаде път за професионално и личностно израстване за млади хора, живеещи в необлагодетелствани райони чрез дейности за неформално обучение, обмен на добри практики в областта на младежкото предприемачество и предприемачеството, включващо млади предприемачи от района-домакин.

Ruraland има за цел да даде на младите хора нови визии за създаването на нови работни места, например в нововъзникващата биоикономика, кръгова икономика и екология. Биоикономиката, кръговата икономика и екотуризмът изискват специално внимание в социалните и икономически политики и могат да донесат растеж и просперитет на селските райони.

Къде?

Торторела, Италия

Кога?

От 19/04/2024 до 28/04/2024 (вкл. пътуване)

Кой?

6 участници от България (5 участници 24-30 години + 1 лидер на групата 20+)

ruraland youth exchange

Защо?

Проектът има следните цели:

  • Да разшири визията и чувството за европеизация на младите хора, живеещи в необлагодетелствани райони чрез съответните теми.
  • Да увеличи трансверсалните и професионални умения чрез учене чрез извършване на дейности.
  • Да насърчи самостоятелното предприемачество чрез диалог с млади предприемачи.

Как?

Организация-домакин ➡️ Cilento Youth Union

Инфопакет

⏳ Краен срок за кандидатстване ➡️ 15-ти февруари, 2024